Copyright (c), All rights reserved
Design KJ Technologies 2014
Vítejte na stránkách projektu

Rozvoj magisterského studijního programu N 3710

"TECHNIKA A TECHNOLOGIE V DOPRAVĚ A SPOJÍCH"
v oblasti zavedení výuky konceptu "Chytrých měst" (Smart cities)
CZ.2.17/3.1.00/36035


Datum zahájení realizace projektu:     01.4.2014
Datum ukončení realizace projektu:   30.6.2015

Klíčová aktivita 1 - Rozšíření stávajících předmětů v oboru LO - Logistika, technologie a management dopravy
- Předmět: 17DLOG - Dopravní logistika
V rámci přípravy na výuku předmětu 17DLOG v zimním semestru proběhlo rozšíření předmětu, 17DLOG  a do struktury předmětu byly zařazeny přednášky s tématikou konceptu „chytrých měst“ (smart cities) a některé další přednášky byly inovovány tak aby výuka předmětu 17DLOG mohla probíhat v zimním semestru. Připravené přednášky ve formě učebních textů byly recenzovány dvěma recenzenty a vydány v listopadu 2014.
- Předmět:  17MGD - Management dopravních systémů
V rámci přípravy na výuku předmětu 17MGD v letním semestru byl proběhlorozšíření předmětu 17MGD 17DLOG  a do struktury předmětu byly zařazeny přednášky s tématikou konceptu „chytrých měst“ (smart cities). Připravené přednášky ve formě učebních textů budou recenzovány dvěma recenzenty a předpoklad vydání v tištěné formě a na CD je duben - květen 2014.

Klíčová aktivita 2 - Rozšíření stávajícího předmětu v oboru TR - Transportation and Logistic Systems
- Předmět:  17PJM - Project Management (Projektový Management)

V rámci přípravy na výuku předmětu 17PJM v zimním semestru proběhlo rozšíření předmětu, 17PJM  a do struktury předmětu byly zařazeny přednášky s tématikou konceptu „chytrých měst“ (smart cities). Připravené přednášky ve formě učebních textů byly recenzovány dvěma recenzenty a vydány v dubnu 2015.

Klíčová aktivita 3 - Rozšíření stávajícího předmětu v oboru IS - Inteligentní dopravní systémy
- Předmět:  14TITS - Telekomunikace pro ITS
V současné době je tento předmět vyučován v letním semestru 2014/15, zejména pak příprava odborných podkladů pro výukové materiály v oblasti telekomunikačních řešení dedikovaných pro kooperativní systémy a koncepty „chytrých měst“. Připravené přednášky ve formě učebních textů budou recenzovány dvěma recenzenty a předpoklad vydání v tištěné formě a na CD je duben - květen 2015.
- Předmět:  20TSJ - Telematické systémy a jejich návrh
Proběhla příprava podkladů a prezentací pro předmět 20TSJ, získané znalosti bylyv oblasti konceptu „chytrých měst (smart cities)“ postupně promítány do přednášek předmětu 20TSJ, který byl vyučován v zimním semestru akademického roku 2014/15. Připravené přednášky ve formě učebních textů budou recenzovány dvěma recenzenty a předpoklad vydání v tištěné formě a na CD je duben - květen 2015.

Klíčová aktivita 4 - Nebude realizována

Klíčová aktivita 5 - Rozšíření stávajícího předmětu v oboru LO - Logistika, technologie a management dopravy
- Předmět:  17TEDV - Teorie dopravy

V rámci přípravy na inovaci předmětu 17TEDV bylo zahájeno rozšíření předmětu 17TEDV a do struktury předmětu byly zařazeny přednášky s tématikou konceptu „chytrých měst“ (smart cities). Před vlastní přípravou k tisku budou zpracované přednášky ve formě učebních textů recenzovány jedním až dvěma recenzenty, předpoklad vydání v tištěné formě a na CD je duben - květen 2015.

Klíčová aktivita 6 - Podpora projektu CECIT (Centre of Excellence Cooperative Intelligent Transportation) v rámci transatlantické univerzitní spolupráce
V rámci této klíčové aktivity  probíhají činnosti, které by měly být náplní vzájemné spolupráce:
- Pricing Systems. Electronic toll collection (ETC) technologies
- Smart Cities - Concept of transportation systems in large cities Traffic management
- Co-operative
- Humanistic questions and ITS & Large transportation systems

Klíčová aktivita 7 - Řízení a administrace projektu
Vedoucí projektu je v neustálém kontaktu s akademickými pracovníky a konzultuje s nimi  průběžně problematiku inovovaných předmětů. Vedoucí projektu připravila jednotnou formu všech přednášek ve formátu „ppt“ a „word“ s příslušnými logy projektu a předala ji všem akad. Pracovníkům za účelem zajištění jednotné formy publikací a také publicity projektu. Na příslušných pracovištích byly vystaveny propagační materiály s logem ESF, na dveře kanceláří byla vylepeny samolepky s logem ESF. Dále dala vedoucí projektu k dispozici jednotlivým akademickým pracovníkům vzory pro zpracování přednášek a materiálů k jednotlivým předmětům - s logem ESF, aby byla zajištěna publicita projektu.

Tyto stránky jsou průběžně budovány a doplňovány.
English
Czech
ČVUT Fakulta dopravní
České vysoké učení
technické v Praze
FAKULTA DOPRAVNÍ
Rozvoj magisterského studijního programu
N 3710
"TECHNIKA A TECHNOLOGIE
V DOPRAVĚ A SPOJÍCH
"
v oblasti zavedení výuky konceptu
"Chytrých měst" (Smart cities) CZ.2.17/3.1.00/36035
Operační program Praha